DECLARATIE DE CONFORMITATE

Siguranta calitatii

Noi, SC PR QWIX DISTRIBUTION SRL, declaram pe proprie raspundere ca produsul/produsele mentionate in prezenta factura au fost fabricate cu respectarea principiilor de Buna Practica de Fabricatie/GMP, in conformitate cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declarațiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice, respectiv Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii si sunt fabricate in conformitate cu specificatiile tehnice. Raportul calitate-pret al produselor si serviciilor oferite de noi, este cel mai bun de pe piata, iar satisfactia dumneavoastra este obiectivul nostru prioritar. Toate produsele noastre satisfac cele mai exigente standarde de calitate si biodegrabilitate,fapt atestat de certificatele ISO 9001:2008; ISO 22000:2005; ISO 22716:2007 al fabricilor producatoare. In toate fabricile se respecta cu strictete tehnologia si patentele firmei mama , toate procesele de fabricatie fiind atent monitorizate.